Арвен.bg

Епигенетиката и връзката ѝ с развитието и лечението на ракови заболявания

Епигенетиката е непрекъснат процес, верига от промени, в телата ни. Тези промени са на ниво експресия на гени, които диктуват появата на дадени характериски или процеси на молекулярно ниво, които първоначално са били заложени в генетичния материал на всяко същество.

Проведени са няколко проучвания в сферата, които изследват въздействието на различни епигенетични фактори върху организма. Все повече се открива взаимовръзката между поведението на различни ракови заболявания и самите ракови клетки, и влияещите върху тях епигенетични фактори.

Какво казват проучванията?

“Напредъка през последните години откри множество епигенетични абнормалности, които са присъщи за повечето видове ракови клетки в организма. Това, допълнено с алтерации (промени) в някои гени, прави картината пълна и появата на раково заболяване почти сигурна в изследваните случаи.”

“Тези генетични и епигенетични изменения взаимодействат непрекъснато, и когато започне развитието на неопластичен процес, промотират неговото развитие.”

Следователно, от ключово значение е специалистите в сферата на онкологията да разберат кога и къде могат да се намесят, изключвайки или включвайки експресията на дадени гени, за да подтиснат развитието на някои ракови заболявания.

Малко факти..

В едно проучване, учените отркили, че гени, които са отговорни за развитието на болестта на Хънтингтън, са отговорни и за синтеза на набор от молекули, чието действие може реално да предотврати развитието на голям набор от неопластични процеси.

Голямото предизвикателство в случая е, да успеят да активират въпросните гени, които да стартират синтеза на противотуморните молекули, НО без да отключат болестта на Хънтингтън. Въпреки трудностите, учените са обнадеждени, че ще намерят начин.

“Смятаме, че провеждането на краткотрайно лечение в рамките на няколко седмици е напълно възможно, без опасност от развитието на болестта на Хънтингтън.”, казва в допълнение един от главните автори на проучването.

В едно друго проучване..

Учени открили, че при рак на гърдата, който е естроген-зависим, в последствие много често се развива резистентност към химиотерапия. Това, което открили, било наличието на генетични мутации, в следствие на влиянието на епигенетични фактори, които придавали устойчивост на тумора и склонност към метастазиране.

За щастие, учените отркили точно кои мутации участват в процеса, което им дало възможност да “отдъхнат” и да въведат нов метод за лечение на такъв тип резистентни тумори: комбинирана терапия от химиотерапевтик (фулвестрант) и експериментален ензимен инхибитор.

Това означава ли, че ракът е близо до излекуване?

Проучванията в областта на онкологията вървят с пълни сили. Това в известна степен е благодарение на технологичния напредък в науката. Но, това означава ли, че ракът е близо до излекуване или откриване на универсално лечение против него?

Дали изобщо някога ще има лек срещу всички видове онкологични заболявания, е доста коментирана тема в научните среди. В наши дни всекидневно се провеждат обещаващи изследвания и се публикуват проучвания, които се отразяват от световните здравни организации и медии. Въпреки това, типовете рак варират изключително много.

Това прави трудна прогнозата, тъй като подхода при лечението на един вид рак би бил напълно неефективен при друг. Възможно ли е адапатирането на един вид лечение за всички видове рак? Напредъка в медицината ще покаже..

Описаните от нас проучвания са все още в зародиш, въпреки обещаващите прогнози, които се правят. Проведени са in vitro и in vivo експерименти, но все още има дълъг път да бъде извървян преди да се одобрят клиничните изпитвания върху хора.

Въпреки че тези революционни методи и лечения са все още в зародиш, това не трябва да ни обезкуражава. Напротив, трябва да ни дава надежда. Дори все още да не можем да кажем с лекота, че рака може да бъде излекуван, непрестанните опити, изследвания и проучвания ни държат в “играта” и подобряват шансовете ни за по-ефективна борба с това заболяване.

Епигенетиката и връзката ѝ с развитието и лечението на ракови заболявания
5 от 6 глас(а)

Включи се в дискусията по темата

avatar
  Получавай известия  
Известявай ме за

Влез чрез